آرم رادیو.
آرم ایستگاه موسیقی اصیل ایرانی

رادیو سیمرغ

یک رادیویه آنلاین است با 4 ایستگاه که با پخش برنامه های مختلف و موسیقی سعی دارد اوقات خوشی را برای مخاطبین خود به ویژه معلولین فراهم آوَرَد.

مجموعه کانالهای این رادیو با همکاری جمعی از معلولین کم بینا نابینا و جسمی حرکتی اداره می شود

آرم ایستگاه کتاب خانه صوتی
راه هایه ارتباط با رادیو.mp4

با دریافت هر کدام از فایل های زیر به فرمت .m3u روی کامپیوتر برای شنیدن ایستگاه های رادیو با ما همراه باشید.

همچنین می‌توانید با اسکن کردنQR کدهای زیر به طور مستقیم به هر کدام از صفحات سایت در گوشی تلفن خود وارد شویدQR کد پخش زنده

QR codeایستگاه موسیقی اصیل ایرانیQR codeایستگاه کتاب خانه صوتی


QR codeوب سایت

آرم ایستگاه موسیقی و فرهنگیآرم ایستگاه آموزشآرم ایستگاه کتاب خانه صوتیآرم ایستگاه موسیقی اصیل ایرانی

QR code ایستگاه موسیقی و فرهنگیQR codeایستگاه آموزش


QR code ارتباط با رادیو: